Verksamhets­områden

Brottmål

 • Försvarare
 • Målsägandebiträde

Familje- och arvsrätt

 • Vårdnadsmål, umgängesrätt, etc.
 • Ekonomisk familjerätt
  • Boutredningsman, bodelningsförrättare, skiftesman

Affärsjuridik

 • Bolagsrätt
 • Köp- och avtalsrätt, etc.

Fastighetsrätt

 • Fel i fast egendom
 • Fel i bostadsrätt
 • Entreprenadtvister

De flesta privatpersoner behöver någon gång under sitt liv anlita en advokat. Advokat Johan Sjöström har lång professionell juridisk erfarenhet och blir din trygghet och ditt professionella stöd när du befinner dig i en svårhanterad situation.